• info@major.com.tr
  • İstanbul , TÜRKİYE

Major Kurumsal İş Çözümleri

Major Kurumsal İş Çözümlerimiz ile şirket içi verimliliği arttırmayı, çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, kurum içi iletişim sayesinde çalışanların birbirleri ile bağlantısını kurmayı hedeflemekteyiz.

İşletmeler, uzun süredir faaliyet gösteren çoklu mevcut süreçlerini önceden paketlenmiş bir yazılım çözümü ile entegre etmek istiyor. Ayrıca, bir şirketin dağınık sistemleri kullandığı ve daha sonra entegre olması gereken birkaç durum vardır. Her durumda, işletme, iş sürekliliği ve iş gelişimi için süreçleri ve sistemleri birleştirme sürecini üstlenecek bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Major Kurumsal İş Çözümleri ve deneyimli iş ortakları ile her türlü entegrasyonu tamamlamak isteyen şirketler için ideal bir seçimdir. Projenin tamamlanması, IT, Muhasebe, İK, Pazarlama, PDKS; Satış ve Satın Alma gibi bölümleri birbirine bağlayarak, birimler ile iletişim kurabilmeleri ve işbirliği yapabilmeleri için şeffaf işletmelerin iş süreçlerinin oluşturulmasına kolaylık sağlar.