• info@major.com.tr
  • İstanbul , TÜRKİYE

Major E-Fatura Nedir ?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.E-fatura ile e-arşiv arasındaki ilişki ve e-fatura ile ilgili kısa iş akış süreci yanda ki şekilde tanımlanabilir.

Major e-fatura çözümü aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır:

- E-Fatura modülü, Gelirler İdaresi Başkanlığına (GİB) entegre ve senkronize şekilde çalışan, üzerinden mükelleflere ait faturalarının gönderildiği, mükelleflere ait GİB tarafından yönlendirilen faturaların alındığı, fatura durumlarının merkez birimden senkronize sorgulandığı bir modüldür.

- Alt sistem her bir mükellef için en az 1 (bir) gönderici birim ve en az 1 (bir) posta kutusu tanımı ile hizmet alan mükelleflere hizmet vermektedir. Mükellefler ve modül arasındaki iletişim standart web servisleri ile sağlanmaktadır.

- E-Fatura modülü ile iletişim asenkron olarak ve mükellefin istediği an sağlanmaktadır. Bağlantı sıklığı ve bağlantı fonksiyonlarının icra tarzı mükellefler tarafından tasarlanabilmektedir.

- Alt sistemin mükelleflerle arayüz bağlantısını sağlayan web servisleri aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır:

- Oturum açma ve kapatma işlemleri

- E-Fatura mükellefi sorgulama ve listeleme

- E-Fatura Gönderimi

- Gönderilen E-Faturanın Durum Sorgulanması

- E-Fatura Alımı

- E-Fatura Kabulü veya Red Edilmesi

- İade Faturası (E-Fatura Gönderimi üzerinden)

- E-Fatura modülü üzerinden mali mühür ile imzalı veya imzasız olarak faturalar gönderilebilmektedir. İmzasız gönderilen faturaların imzalanması fonksiyonu merkezi entegratör tarafından sağlanmaktadır.