• info@major.com.tr
  • İstanbul , TÜRKİYE
Major bütçe programı ile bütçe ve ödenek hesaplarınızı tanımlayıp bütçelerinize yıllık, dönemsel ya da aylık bütçe planması yaparak gelir ve giderlerinizi kontrol edebilirsiniz. Bütçe ve ödeneklerinizi muhasebe hesaplarınıza bağlayıp muhasebe programınız ile entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Tanımlamış olduğunuz periyodik bütçe ödenekleri içerisinde gerçekleşen bütçe tutarlarından net kalan tutarlara kadar seyredip dilerseniz arttırım, azaltım ve birbirleri arasında aktarım gerçekleştirebilirsiniz.

Planlanan bütçe içerisinden aşağıda ki gelir ve giderlerinizi kontrol edebilirsiniz;

- Satın Alma Bütçesi

- Alım Faturaları

- Satış Bütçesi

- Muhasebe Fişleri

- Banka İşlem Fişleri

- Bordro ve Gider Tahakkukları

- Kasa Muhasebe Fişleri

- Cari Fişleri