• info@major.com.tr
  • İstanbul , TÜRKİYE
Demirbaş / Zimmet yönetimi, dünyadaki hemen hemen tüm sektörlerde ortak bir gereksinimdir. Örneğin, bir servis sağlayıcı için - ofis mobilya ve ekipmanları, bir üretici için - fabrika makineleri ve aletleri gibi. Hepsi demirbaş kategorisindedir. Bu nedenle, işletmenin bir parçası olan değerli kalemleri yönetmek, stok kalemlerinin yönetimi gibi eşit derecede önemlidir.

Major Demirbaş / Zimmet de ERP tam entegre olarak demirbaş envanterini iyi bir şekilde yönetmek mümkün olabilir. Ancak, demirbaşın amortismanı, zimmet gibi işlevler, bazı ERP lerde uygulanmıyordu ve bu nedenle tam özelliklerin bulunması Major Demirbaş modülü ile daha işlevsel kullanılır duruma geldi.

Artık, Major Demirbaş ve Zimmet ürünü ERP ile tam bir entegrasyon sağlayarak bütünleşiyor ve sonuçta uçtan uca demirbaş yönetimi için tüm özellikler kolayca çözülebilir bir duruma geliyor.