• info@major.com.tr
  • İstanbul , TÜRKİYE
Major İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketinizin organizasyon yapısını ve raporlama yapısını şekillendirir. Diğer işlevlerinin yanında mevcut organizasyon yapısını analiz edip yeni senaryo ve süreç yapılarını gerçekçi bir şekilde uygulamak için tasarlanmıştır. Tüm rapor yapısına erişim ve etkili biri iş akışının geliştirilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları yönetimi çeşitli konuları kapsayan geniş bir yelpazedir. Bu nedenle Major İnsan Kaynakları yönetimi IK gereksinimlerine dayanan toplam bir çözüme odaklanmıştır. Modülün kapsadığı genel fonksiyonlar :

Organizasyon Yönetimi

Seyahat Yönetimi

Personel Yönetimi

Zaman Yönetimi

Bordro Yönetimi

İşe Alım Süreçleri

Bilgi Yönetimi